Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvojzkoušky 26.5. 2013

Kynologické sdružení Brabci o.s. pro vás připravilo
 
 
Dvojzkoušky a jumping

 

 

Kdy:                    Neděle, 26. 5. 2013
Kde:                   Lesní areál Brabcovna, obec Mrtník, okres Plzeň - sever
Prezence:           od 8:00 do 8.30 h (8.45 prohlídka prvního parkuru)
Program:           Jumping, 1.A1, 1.A2, 1.A3, 2.A3, 2.A2, 2.A1
Rozhodčí:          Mirja Lapanja (SLO), rozhodčí pro EO FCI 2013!!!
Startovné:
a) dohromady TOP OUTDOOR CUP dne 25. 5. 2012 a dvojzkoušky a jumping dne 26. 5. 2012:
Člen KAČR 1. pes 420,- Kč
Člen KAČR 2. a další pes 320,- Kč
Nečlen KAČR + 100,- Kč/pes
Platba po uzávěrce + 100,- Kč/pes
b) Startovné pouze na Dvojzkoušky a Jumping dne 26. 5. 2012
1. pes 320,- Kč
2. a další pes 220,- Kč
Platba po uzávěrce +100,- Kč/pes
 
Úhrada startovného: na účet 255674242/0300, do zprávy propříjemce uveďte jméno psovoda a psa, jako variabilní symbol uveďte číslo VP. Při více platbách za více závodníků najednou zašlete rozpis plateb a den úhrady na e-mail brabci.mrtnik@seznam.cz
 
Přihlášky:            brabci.mrtnik@seznam.cz (jméno psovoda, jméno psa, číslo výkonostního průkazu, datum narození psa, kategorie)
Uzávěrka:          17. 5. 2013, nebo při naplnění stavu. Počet účastníků je omezen na 90 týmů
Protest:           po složení zálohy 500,- Kč
 
Podmínky účasti: Pes musí být klinicky zdravý. Pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo pasem (dle § 6, odst. 3 veterinárního zákona), kde bude potvrzena vakcinace proti vzteklině a zvíře bude v imunitě proti této nákaze dle doporučení výrobce očkovací látky. Veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Zaplacením startovného se účastník zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001. dále se účastník zavazuje řídit zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility. Pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších se nesmí závodů účastnit. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem. Pořadatel nezodpovídá za zranění psa nebo psovoda. Pořadatel nezodpovídá za ztrátu nebo úhyn psa. Pořadatel nezodpovídá za odložené věci.
 
 
Vyhodnocení: Zkoušky A1, A2, A3, Jumping
 
Občerstvení:        Zajištěno v areálu konání závodu.
 
Informace: brabci.mrtnik@seznam.cz (Renata Křenová, Eva Nová)